Avgifter

Våra avgifter är lika som på Landstingets Vårdcentraler 
Om du uteblir från bokat besök utan att ha meddelat oss senast dagen innan
fakturerar vi besökskostnaden + faktureringsavgift f n 70 kr.
 

Läkarbesök 200:-
Läkarbesök < 20år och > 85 år 0:-
Provtagning  0:-
Sköterskebesök 200:-
Kurator/dietistbesök 200:-
Telefonrecept 0:-
Förlängning av sjukintyg 200:-
Körkortsintyg 1000:-
Hälsokontroll 1900:-
Läkarintyg 500:-
Dag Hammarskjöldsväg 11 A, 752 37 Uppsala. Telefon 018-560770     Mottagning: måndag-fredag 08.00-17.00